Elfi Edwards — Keramiek
‘We leven in een tijd waar veel “tijdelijk” is. Objecten die wel of niet kunnen worden gebruikt of er gewoon mogen “zijn”, objecten die gevoelens, gedachten, herinneringen opwekken, objecten die men wil koesteren om welke persoonlijke reden dan ook, objecten die geïnteresseerden uitnodigen tot een gesprek; het maken van die objecten maakt mij gelukkig.’