Charlotte Lyon — Schilderkunst
Een figuratief schilder geboren in Londen in 1956 en afkomstig uit een familie van kunstenaars. De laatste jaren bezig met verschillende beroepen, bijvoorbeeld achter de schermen het beroepsleven van musici en medisch personeel observeren en schilderen. Eerder werk werd gedomineerd door dieren, geïnspireerd door hun verschillende mooie vormen en vormen.
English — A figurative painter born in London in 1956 and coming from a family of artists. Working the last years on different professions, going for example behind the scenes to observe and paint the working life of musicians and medical staff. Earlier work has been dominated by animals, inspired by their different beautiful shapes and forms.
Website kunstenaar